header_bild_2013
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • English (United Kingdom)
  • Polish (Poland)
Ochrona danych
Operator tych stron internetowych przykłada dużą uwagę do ochrony Państwa osobistych danych. Państwa dane osobiste traktujemy bardzo poufnie i zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, jaki i niniejszym Oświadczeniem dot. ochrony danych. Korzystanie z naszych stron internetowych jest z reguły możliwe bez podawania danych osobistych. Jeżeli na naszych stronach internetowych podawane są dane osobiste (jak na przykład nazwisko, adres lub adresy e-mailowe), to następuje to zwykle, jeśli jest to tylko możliwe,  zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą bez Państwa wyraźniej zgody przekazywane stronom trzecim. Chcemy jednakże zwrócić Państwa uwagę na fakt, że przepływ danych w internecie (np. przy komunikacji e-mailowej) narażony może być na istnienie luk bezpieczeństwa. Ochrona danych z całkowitym wyeliminowaniem wszelkich możliwości dostępu stron trzecich nie jest praktycznie możliwa.

Ciasteczka (Cookies)

Strony internetowe używają częściowo tzw. Cookies czyli ciasteczka, które nie powodują w Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają też żadnych wirusów. Ciasteczka te służą do tego, aby oferta nasza przekazywana była bardziej przejrzyście, prościej w odbiorze, efektywniej i bardziej bezpiecznie. Ciasteczka są małymi zbiorami tekstu, które zostają umieszczone w Państwa komputerze i które magazynuje Państwa przeglądarka internetowa. Stosowane przez nas najczęściej ciasteczka są tzw. Session-Cookies. Zostają one po wyjściu Państwa z danego programu automatycznie usunięte. Inne ciasteczka pozostają zmagazynowane na Państwa urządzeniu końcowym aż do momentu, gdy Państwo je sami usuniecie. Takie ciasteczka pozwalają nam szybciej rozpoznać Państwa przeglądarkę internetową przy ponownym wejściu na daną stronę w internecie. Możecie Państwo tak ustawić przeglądarkę internetową, że będziecie Państwo każdorazowo powiadamiani o wysyłaniu takich ciasteczek z pytaniem o zgodę na ich zainstalowanie, dopuszczenie wyłącznie ciasteczek dla wybranych przypadków lub każdorazowe automatyczne ich usuwanie przy wygaszaniu przeglądarki internetowej. Wyłączenie ciasteczek może ograniczać funkcjonalność danej strony internetowej.

Zbiory Serwer-Log

Operator stron internetowych pobiera i magazynuje automatycznie informacje w tzw. zbiorach Serwer-Log, które to dane Państwa przeglądarka internetowa przesyła nam automatycznie.

Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki internetowej
  • Stosowany system operacyjny
  • Rodzaj URL
  • Nazwa kontaktowa komputera
  • Czas kontaktu serwera

Dane te nie podają informacji o konkretnych osobach.

Nie dokonuje się połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych, w przypadku gdy istnieją konkretne podejrzenia wykorzystywania ich do celów niezgodnych z prawem.

 

Kodowanie SSL

Strona ta kodowana jest tzw. Kodem SSL ze względów bezpieczeństwa i ochrony przesyłania poufnych treści, jak np. zapytań, które Państwo do nas, jako operatora strony internetowej przekazujecie. Zakodowane połączenie poznacie Państwo po tym, że miejsce adresowe zmienia się z http:// na https:// i okienko przeglądarki internetowej otrzymuje symbol kłódki. Przy aktywacji kodowania SSL, dane które Państwo do nas wysyłacie nie mogą być czytane przez strony trzecie.

Prawo do informacji, usunięcia, blokady

Macie Państwo zawsze prawo do bezkosztowej informacji dot. zmagazynowanych Państwa danych osobistych, ich pochodzenia i odbiorców, jak i celu przetwarzania tych danych oraz prawo do korekty, blokady lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz przy dalszych pytaniach dot. tematu danych osobistych możecie się Państwo zawsze pod w stopce redakcyjnej podanym adresie do nas zwracać.

 

Sprzeciw dot. maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się kategorycznie wykorzystywaniu danych kontaktowych, podanych w stopce redakcyjnej do przysyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych poza wyraźnie zapotrzebowanymi. Operatorzy tych stron internetowych zastrzegają sobie wyraźne prawo do poczynienia kroków prawnych w przypadkach niezapotrzebowanych przekazów informacji reklamowych, jak np. Spam-E-Maili.